Studija, socijalna ekonomija u Crnoj Gori

Socijalna ekonomija se tiče velikog broja preduzeća i organizacija koji u svom poslovanju i aktivnostima teže da profit podrede uvećanju društvene koristi. Ekonomska kriza, koja je pogodila sve svjetske ekonomije bez obzira na veličinu i snagu, je pokazala da preduzeća koja funkcionišu po principu socijalne ekonomije su bila izuzetno fleksibilna na uticaj krize, a potom su i predstavljale generator oporavka deprivirane ekonomije. Socijalna ekonomija se pomjerila sa ekonomske periferije i zauzela bitno mjesto, pritom dajući značajan doprinos zapošljavanju, edukaciji, socijalnoj inkluziji i smanjenju siromaštva, stvarajući ravnotežu između ekonomskog, socijalnog i očuvanja životne sredine.

Crnogorska ekonomija je izmorena dugim procesom tranzicije, koji je dodatno bio otežan i drugim faktorima, kao što su sankcije, izolovanost zemlje, nespretna ekonomska politika, nedostatak tržišta, a pritom je dodatno stavljena na test svjetskom ekonomskom krizom, koja je ogolila problematičan koncept neoliberalne državne ekonomije.

U kompleksnom procesu oporavka crnogorske ekonomije, biće potrebno revidirati dosadašnji koncept neoliberalne ekonomije,a dati šansu inovativnim riješenjima kakva nudi socijana ekonomija. Prateći evropske standarde, koji favorabilno gledaju na principe socijlane ekonomije, naročito se to može primijetiti u Strategiji Evropa 2020, sigurni smo da će oni koji odlučuju uvidjeti značaj koji socijalna ekonomija može imati po crnogorsko društvo.

U okviru projekta CRSE (Centar za razvoj socijalne ekonomije), tim Agencije za lokalnu demokratiju je izradio studiju, koja predstavlja presjek stanja u Crnoj Gori sa aspekta mogućnosti za razvoj socijalne ekonomije, analizirajući probleme sa kojima se naša zemlja susrijeće, a za čije riješavanje socijalna ekonomija može biti dobar odgovor, prepreke za razvoj socijalne ekonomije, tradiciju, i primjere dobre prakse sa preporukama za dalje korake, koji su potrebni za razvoj ove oblasti, kako od strane države tako i drugih društvenih činilaca.

Projekat CRSE će pokušati da da doprinos razvoju socijlane ekonomije u Crnoj Gori. Projekat podrazumijeva stvaranje kancelarije, koja će predstavljati Centar za razvoj socijalne ekonomije, a koji bi pružao podršku svim aktivnostima koje svojim karakterom podsjećaju na socijalno preduzetništvo i koji će omogućiti stvaranje dobrih praksi i podršku zakonskom uređenju ove oblasti. Projektom je planirano i pokretanje dvije zanatske radionice, koje bi trebale da budu jedan od generatora dobrih praksi. Projekat se realizuje uz podršku italijanske regije Friuli Venecija Đulija, u partnerstvu sa asocijacijama kooperativa iz Italije, COSM i Interland, kao i sa NVO Šjore od mota iz Kotora.

Studiju u pdf formatu možete preuzeti ovdje : Studija Perspektive za primjenu modela socijalne ekonomije

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)