Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija – Nikšić

Opština Nikšić je raspisala Javni konkurs za sufinansiranje projekata nevladinih orgnizacija za 2016. godinu.
Post image- opstina

Kao prioriteti za ovu godinu definisani su projekti koji pomažu i unapređuju sledeće oblasti:

a) Afirmacija omladinskog djelovanja;
b) Promocija grada na širem planu.

Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u Nikšiću, najmanje godinu dana prije dana raspisivanja Konkursa.

Sredstva iz Budžeta se dodjeljuju nevladinim organizacijama sa sjedištem u opštini Nikšić za sufinansiranje projekata koji se u potpunosti se realizuju na teritoriji opštine Nikšić, a koji su u skladu sa Strateškim planom razvoja opštine Nikšić i važećim Lokalnim akcionim planovima.

Više informacija možete naći na sledećem linku.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)