sastanak

/Tag: sastanak

Co.Co.Tour: Drugi sastanak Konzorcijuma u Tirani

2019-09-16T08:02:05+01:00

Tim Agencije za lokalnu demokratiju bio je učesnik Drugog sastanka Konzorcijuma, koji je održan 12. februara 2019. godine u Tirani. Organizator dogadjaja bio je Albanski razvojni fond, glavni partner projekta'' Co.Co.Tour''. Sastanku je prisustvovalo pet od šest partnera, kao i predstavnici pridruženog partnera, Nacionalna Agencija za zaštićena područja, dok zbog objektivnih razloga, predstavnik Herceg Novog, nije prisustvovao ovom okupljanju. Na koji način poboljšati komunikaciju, dostići rezultate projekta, riješiti problem predfinansiranja sa ciljem da se efikasnije realizuju aktivnosti Akcionog plana za tekući period, bili su samo neki od tema za diskusiju Drugog Konzorcijuma. Koncept ekomuzeja bio je takodje  u žiži interesovanja, pa [...]

Co.Co.Tour: Drugi sastanak Konzorcijuma u Tirani2019-09-16T08:02:05+01:00

CLINK: Interesantno i neobično ljeto u Nikšiću

2019-09-18T10:57:38+01:00

CLINK: Interesantno i neobično ljeto u Nikšiću Agencija za lokalnu demokratiju organizovala je 27. juna 2019. godine, sastanak sa članovima lokalne zajednice, koji su se prijavili na Otvoreni poziv za umjetnike i kreativne ljude, povodom realizovanja budućih aktivnosti na projektu CLINK. Na ovom sastanku sreli su se pojedinci  kao i predstavnici većih grupa, koji su iznijeli svoje vidjenje promocije lokalnog kulturnog nasledja,pa je raznolik kreativni pristup tinejdžera, studenata, lokalnih umjetnika,predstavnika obrazovnih i institucija kulture bio okosnica ove manje multistejkholder platforme.   Okupljanje je obilježeno živom interakcijom i razmjenom ideja, što je dovelo do stvaranja sinergije medju učesnicima, koja će biti ključni imenitelj [...]

CLINK: Interesantno i neobično ljeto u Nikšiću2019-09-18T10:57:38+01:00

Co.Co.Tour – afirmacija univerzalnih kulturnih vrijednosti

2019-09-05T11:36:01+01:00

Co.Co.Tour - afirmacija univerzalnih kulturnih vrijednosti Treći sastanak Partnera na projektu CO.Co.Tour, kao i Upravni odbor održani su 31. jula i 1. avgusta 2019. godine Herceg  Novom. Organizator dogadjaja je Agencija za lokalnu demokratiju, u partnerstvu sa Opštinom Herceg Novi. Andrićeva kuća – komunikacija kulturnih vrijednosti U oficijelnom djelu sastanka, partnerima projekta Co.Co.Tour i medijima , obratio se predsjednik opštine Herceg Novi, gdin Stevan Katić koji je istakao, da zahvaljujući projektu Co.Co.Tour, kuća Iva Andrića briše patinu ''zanemarenosti'' koja se godinama zadržavala na ovom objektu. -Herceg Novi ima tu posebnost da je u njemu živio jedini Nobelovac sa naših prostora, [...]

Co.Co.Tour – afirmacija univerzalnih kulturnih vrijednosti2019-09-05T11:36:01+01:00