Trening o osnivanju i menadžmentu kooperativa

U Kotoru je 1. oktobra u okviru projekta Centar za razvoj socijalnog preoduzetništva – CRSE održan trening o socijalnim kooperativama i mogućnostima da žene koje su duže vrijeme nezaposlene riješenje svog problema nađu organizovanjem u kooperative.

Trening su održali Stefano Mantovani, predsjednik kooperative „Noncelo“ iz Pordenonea, Italija, u kojoj radi preko 80% žena, i Dario Parisini iz „Interland“ konzorcijuma kooperativa iz Trsta. Suština treninga je bila da se polaznice upoznaju sa konceptom socijalnih kooperativa, da predstave svoja profesionalna i životna iskustva i znanja i da iskažu svoje želje i očekivanja.

Na treningu je bilo i riječi o sveukupnoj ulozi žena u društvu, kroz istoriju. Nekad su muškarci bili zaduženi za „velike stvari“ fabrike i sl, a žene su brinule i vrlo požrtvovano u cjelokupnu ljudsku egzistenciju unijele red i sistem, a pri tom su vodile brigu o „malim stvarima“. Sada se vrijeme promijenilo, velike stvari su nestale, i uloga žena je odjednom postala još značajnija.

Žene stoga trebaju da pronađu svoju unutrašnju snagu, da iskažu sav svoj potencijal, i da pritom obavljaju posao za koji će biti adekvatno nagrađene.

Učesnice treninga su bile žene koje su radile u kotorskim preduzećima, koja su nestala u procesu tranzicije, a one su ostale bez posla, u životnom dobu su koje ne garantuje konkurentnost na tržištu i sa znanjima koja ne mogu više da upotrebljavaju.

Stoga je potrebno da se revidiraju njihovi kapaciteti, podstaknu njihovi talenti i njihova kreativnost, i da se na taj način ponovo osjete ispunjeno u profesionalnom smislu, a pri tom obezbijede svoju egzistenciju.

Na treningu je vršena i analiza konkretnih elemenata funkcionisanja jednog preduzeća, od analize tržišta, potrebe za kvalitetnim biznis planom, adekvatnom finansijskom podrškom, kreiranjem konkurentog a pritom kvalitetnog proizvoda.

Ovaj trening predstavlja dio obuka koje će prethoditi formiranju prvih kooperativa koje su planirane ovim projektom.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)