Trening za mlade – vođenje Info tačke i mogućnosti koje postoje za mlade

Agencija za lokalnu demokratiju je u periodu od 12. do 13. oktobra organizovala trening za mlade na temu: vođenje Info tačke i mogućnostima koje postoje za mlade.

Po završenom treningu, učesnici će biti aktivni u razvijanju postojeće Info tačke, sa ciljem da upravo oni, kao obučeni mladi prenose informacije vršnjacima, i aktivno rade na povećanju učešća, ali i stvaranju uslova za bolje korišćenje slobodnog vremena.
Ova aktivnost je dio projekta „Mladi mladima” koji se realizuje uz podršku Ministarstva sporta.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)