U Beogradu se održava kick – off sastanak u okviru Regional Youth Compact projekta

Predstavnik ALD Nikšić učestvuje na Kick-off sastanku trogodišnjeg “Regional Youth Compact for Europe” projekta u Beogradu, kao jedan od partnera.

Projekat je finansiran kroz EU program “Konsolidacija regionalnih tematskih mreža organizacija civilnog društva”. Pored Fondacije centar za demokratiju iz Beograda kao aplikanta, 8 regionalnih ALD, učestvuju i ALDA, CRTA iz Srbije, SODEM iz Turske, Youth Act Center iz Albanije.