Učešće građana u odlučivanju na lokalnom nivou

Dostojanstvo čovjeka je u njegovom izboru

Učešće građana u odlučivanju na lokalnom nivou je projekat, koji je Agencija za lokalnu demokratiju iz Nikšića sprovela 2003. godine, u saradnji sa CHF.  Cilj ovog projekta je bio edukacija građana i njihovo osnaživanje u procesu odlučivanja. Građani moraju biti uključeni tokom cijelog procesa od informisanja o aktivnostima uprave, preko prenošenja svojih zahtjeva upravi, do učešća u procesima odlučivanja. Veliki nedostatak je što donosilac odluka ne dobija informacije direktno od građanina, već preko drugih elita, poput kolega, novinara, interesnih grupa, uticajnih osoba i medija.

Projekat su predstavljeni načini participacije građana u životu lokalne zajednice, koji nije bio svojstven za ove prostore. Centralizovane institucije, u prišlosti, nijesu davale prostora za jasno artikulisanje interese građana. Najvažniji model učešća građana je dijalog, koji omogućava da donosioci odluka jasno čuju šta građani žele. Dijalog omogućava okupljanje građana, daje im pravo na peticiju, javnu kritiku i raspravu.

Zbog pitanja koja se nameću: “Ko odlučuje šta je nabolje rješenje problema – odluka?,  Građani – fikcija ili realnost?,  Građani kao analitička jedinica ili grupe građana koje povezuju interesi?“,  u okviru projekta sprovedene su brojne radionice.

U radionicama su ušestvovali građani i institucije koji su se edukovali o savremenim tendencijama učešća građana u odlučivanju. Značajan segment rada predstavljala je i promocija lobiranja, kao forme koja nije bila poznata našim građanima, u procesima uticaja na donosioca odluka.

Katarina Bigović

Božina Stešević

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)