UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA

Posjetili smo Udruženje paraplegičara Nikšić. Razgovarali smo o aktuelnom projektu Lokalne koalicije za razvoj zajednice, o daljim aktivnostima, potrebama ovog udruženja. Takođe, smo razgovarali i o potrebama zaposlenja ljudi sa invaliditetom.

Rezimirali smo što je odrađeno ranije. Prostor koji je ovo udruženje dobilo danas izgleda potpuno u skladu sa standardima i uslovima koji su potrebni jednom udruženju. Zahvaljujući donaciji Friulli Venezia Gulia, prostor je opremljen namještajem, informacionim sredstvima, i posebnim eko radijatorima koji su pogodni za ljude koji ovdje rade.

Potreba zaposlenja ljudi sa invaliditetom je akcija koju dalje treba sprovesti. U cilju realizovanja, prvo će se izvršiti popis svih ljudi sa invaliditetom, pa odraditi intervjue i prepoznati ljude koji su spremni da rade, a takvih je sigurno dosta. U saradnji sa ZZZ koji će blagovremeno obavijestiti kada bude slobodnih radnih mjesta, i tako međusobnom saradnjom omogućiti zaposlenje.

U skladu sa realizacijom ovog projekta, sljedeći korak je u uklanjanju barijera za kretanje licima sa invaliditetom. Težnja će biti da im pristup bude omogućen u državnim institucijama, opštini, MUP-u, ZZZ, kao i u objektima u kojima se snabdijevaju svakodnevnim potrebama. Sve aktivnosti biće realizovane u cilju boljeg i lakšeg snalaženja lica sa invaliditetom.

Katarina Bigović

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)