Uspješan dan demokratskog dijaloga mladih i predstavnika lokalnih vlasti u Nikšiću

Dana, 26.02.2016. godine sa početkom od 10h organizovan je dan „Mladi preuzimaju”.
Tema ovog dana bila je položaj mladih u Nikšiću – lokalne politike i praksa.
Mladi iz Nikšića, njih 20 – ak, imali su priliku da postavljaju pitanja predsjednici Skupštine Opštine Nikšić gospođi Sonji Nikčević, odbornicima Skupštine Opštine, gospođi Andrijani Jovović Bulajić, gospodinu Veselinu Gardaševiću, gospodinu Radovanu Peroviću i gospodinu Luki Mitroviću, kao i Sekretaru Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje gospodinu Milanu Koraću.

Ova grupa mladih pokrenula je pitanja koja se tiču lokalnih projekata za mlade, kao i zakonskog uređenja oblasti mladih. Takođe, istaknuta je potreba za stvaranjem posebnog Sekretarijata koji bi bio jedino i direktno nadležan za mlade i pitanja koja ih se tiču. Značajan je i problem narkomanije, odnosno dostupnost psihoaktivnih supstanci, te potreba za većim brojem mehanizama zaštite i prevencije. Istaknuto je da postoje i dalje veliki broj barijera sa kojima se susrijeću osobe sa invaliditetom. Mladi su takođe postavljali pitanja vezano za kulturne i sportske sadržaje. Smatraju da je potrebno povećati dostupnost kulturnih sadržaja, tj. da bi trebalo da postoji veći obim povlastica za mlade, posebno kada su u pitanju karte za kulturne događaje. Treba pridati više pažnje sportovima koji su manje zastupljeni i razvijeni u Nikšiću, kao što je npr. planinarenje, biciklizam.

Ovom prilikom, Sonja Milatović, učesnica radionica kreiranja Mape mladih Nikšića, predstavila je istu i ukazala na najznačajnije ideje mladih.
Ovaj dan organizovala je Agencija za lokalnu demokratiju Nikšić u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Nikšić (Kancelarija za mlade) i sa Savjetom za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija.

Ova aktivnost je dio projekta „Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana”, koji se implementira u 5 zemalja zapadnog Balkana, od strane Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju – ALDA i Agencija za lokalnu demokratiju iz 8 opština učesnica projekta (Crna Gora – Nikšić, Srbija – Subotica i Knjaževac, Bosna i Hercegovina – Mostar, Prijedor i Zavidovići, Kosovo* – Peć, Makedonija – Skoplje).

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)