Youth : The right direction

         Youth: the right direction je bio trogodišnji projekat, koji je počeo 2007. godine, a rađen je u mreži ALDA, sa drugim ALD- ama. Projektom se sprovodila promocija programa o mladima, naročito mladima u akciji u Jugoistočnoj Evropi i Kavkazu. Promocijom smo pokušali predstaviti programe koji bi služili kao sredstvo za povećanje učešća mladih na svim nivoima participacije, kao i za razvoj evropskog građanstva. Zatim, povećanje kapaciteta mladih ljudi i omladinskih radnika kroz treninge, razvoj konslidacije mreža i partnerstava, s ciljem kreiranja dugotrajne platforme za mlade u Jugoistočnoj Evropi i Kavkazu. Projektom su se promovisali i razvijali novi i inovativni metodi i pristupi koji se tiču informisanja, treninga i saradnje među mladima.

Naša Agencija je u ovom projektu željela da pruži mladima u Nikšiću i Crnoj Gori više opcija u njihovom životu, i da im pomogne da nauče, da budu svjestniji, da lakše nađu zaposlenje, a i da ih edukuje o načinima participacije u društvenom životu. Još od osnivanja Agencija se bori sa limitima koje nalazi na lokalnom nivou u Nikšiću, bilo da su to mladi, lokalna administracija ili ostali građani. Naša agencija vjeruje u aktivnu participaciju, te da je briga o mladim ljudima način da u budućnosti ojačamo naše društvo.

U okviru projekta smo razvili informacionu kampanju o mogućnostima omladinskih programa, volonterizma mladih, jačanja participacije mladih u procesima donošenja odluka. Organizovali smo niz informativnih sesija, gdje smo okupili potencijalne učesnike programa za mlade i informisali ih o mogućnostima i benefitima koje takvi programi nude.