Za koga radimo?

Naše osnovne ciljne grupe i korisnici naših usluga su: građani, zapošljeni u lokalnoj upravi i izabrani lokalni predstavnici.

Poseban značaj za nas imaju: mladi, manjine, žene i osobe sa posebnim potrebama.