Završna konferencija projekta Lokalne koalicije za razvoj zajednice

Završna konferencija projekta Lokalne koalicije za razvoj zajednice, održana je 7. maja 2015. sa početkom u 10.30 sati u RAMADA hotelu, Podgorica, sala LESENDRO.

Završna konferencija “Demokratska participacija i dobro upravljanje na lokalnom nivou” imala je za cilj predstavljanje ostvarenih rezultata tokom implementacije projekta i jačanje svijesti o ulozi civilnog društva u planiranju i realizaciji razvojnih strategija u lokalnim zajednicama.

Na događaju kojim je moderirala Stanka Parać – Damjanović, projektni menadžer, bili su prisutni predstavnici Opština koje su bile uključene u ovaj projekat, kao i organizacije dobitnice malih grantova u okviru ovog projekta.

Među predavačima su bili i Jelena Vujović, članica savjeta za saradnju sa NVO Opštine Nikšić, Sanel Ljušković, šef projektnog centra Opštine Bijelo Polje, Ardijan Mavrić, podpredsjednik Opštine Ulcinj i Ajsel Kalač, rukovodila Sektora za kulturu, društvene djelatnosti i sport Opštine Rožaje. Uvodno izlaganje na ovom panelu imale je Antonela Valmorbida, Generalna sekreterka ALDA-e.

U nastavku predstavnik Agencije za loklanu demokratiju iz Nikšića, koja je operativni partnera na projektu, je napravio presjek aktivnosti i rezultata projekta. A dok su Dženana Dedić, Agencija za lokalnu demokratiju Mostar i Ljubica Nikolić, Opština Knjaževac, govorili o saradnji između civilnog društva i lokalnih vlasti, i iskustvima Bosne i Hercegovine i Srbije na tom polju.

Na završnoj konferenciji premijerno je prezentovan dokumentarni film o dostignućima projekta, koji je za potrebe projekta izradio NVO Cezam.

Na ovom događaju su učestvovali i govornici koji su govorili o programima razmjene dobre prakse, u sličnim subgranting programima ALDA-e: Natalia Sovkoplias, UTC Slovačka, Miroslav Kobasa, Leh Sapieha Foundation, Bjelorusija i Elita Kresse, LALRG, Litvanija.

Nakon toga su uslijedile radionice na kojima su korisnici programa malih grantova, u okviru projekta Lokalne koalicije za razvoj zajednice, predstavili rezultate svojih projekata.

Ovaj projekat je posebno karakterisao program malih grantova za lokalno registrovane NVO aktivne u oblastima lokalnog demokratkog razvoja, zaštite ljudskih i manjinskih prava, pružanja socijalnih servisa, rodne ravnopravnosti, osnaživanja mladih, lokalnog održivog razvoja i zaštite životne sredine.

Projekat Lokalne koalicije za razvoj zajednice je realizovan od decembra 2012. do juna 2015. godine, sa namjerom da se promovišu dobre prakse saradnje lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva, kao i da se osnaži njihovo aktivno učešće u procesima EU integracija Crne Gore.

Glavni cilj ovog projekta je bio da se pruži doprinos jačanju organizacija civilnog društva i podrška u njihovoj ulozi u razvoju zajednice putem treninga i umrežavanja za reformu politika.

Partneri u projektu, koji su radili na postizanju postavljenih ciljeva, su Asocijacija agencija za loklanu demokratiju ALDA, Agencija za lokalnu demokratiju Nikšić (kao funkcionalni partner), PALGO centar iz Beograda, Centar lokalne demokratije Niš, Agencija za lokalnu demokratiju Subotica.
Projekat se realizovao u opštinama Nikšić, Kotor, Rožaje, Bijelo Polje i Ulcinj koje su ujedno bili i partneri saradnici pored NVO Mladiinfo – Nikšić i Learning Cities – Bari.

Projekat su ko-finansirale Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori kroz IPA 2011 Civil Society Facility Development Programme – komponenta 2: Građanske inicijative za razvoj kapaciteta koje imaju za cilj jačanje uloge civilnog društva u razvoju zajednice, i Vlada Crne Gore kroz Fond za raspodjelu prihoda od igara na sreću Ministarstva finansija.

Crna Gora

Ministarstvo finansija
Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)