Zelena agenda Nikšić

Smjernica za dobru saradnju!

Opština Nikšić prepoznala Zelenu agendu kao značajan razvojni dokument. Zelena agenda je lokalni akcioni plan održivog razvoja, čiju izradu je inicirala i sprovela Agencija za Lokalnu Demokratiju. Crnogorske Opštine imaju zakonsku obavezu da usvoje lokalne planove održivog razvoja i kroz projekat Zelena agenda, ALD i lokalni partneri na terenu zajedno sa Opštinom Nikšić su demonstrirali kako se može sarađivati na dobrobit zajednice.

Zelena agenda izrađena je od strane svi zainteresovanih grupa koje su bile uključene u procesu razvoja strategije, lokalna samouprava, NVO, javne ustanove, građani Nikšića. Projekat koji je trajao tri godine je finansiran od strane Ministarstva inostranih poslova Holandije preko fondacije Milieukontakt koji je posudio metodologiju za njegovu izradu. Proces Zelena agenda počeo je u martu 2007. godine, formiranjem tematskih radnih grupa. U Nikšiću su formirane četiri radne grupe koje su brojale četiri do sedam članova, različitih godina starosti i profesija. Tematske radne grupe su sprovodile analizu postojećeg stanja, analizu pozitivnih ili negativnih trendova u Nikšiću, i prijedloge pozitivnih mogućnosti i potencijala u zajednici.  Osnovna ideja Zelene agende je rješavanje lokalnih problema životne sredine, umrežavanjem interesa javnosti lokalnih zajednica i lokalne samouprave. Osnovna svrha ove agende je podstaći i poboljšati komunikaciju i saradnju između lokalnih vlasti, poslovnog sektora, građana i NVO, kako bi se razvili planovi održivog razvoja za lokalne zajednice.

Cilj ove strategije je da se lokalno stanovništvo osposobi da preuzme odgovornost za održivi razvoj svoje zajednice. Zagađenost i zaštita životne sredine su dva važna problema savremenog čovječanstva, kojima se ova agenda bavi.  Zaštita, očuvanje i unaprijeđenje kulturno- istorijskih spomenika, ekoloških i turističkih lokaliteta, ljudskih potencijala, su glavne teme o kojima su radne grupe diskutovale, zadnje dvije godine, radeći na izradi strategije.

Zelena agenda je proces koji:

  • Podstiče, podržava zaštitu i očuvanje životne okoline
  • Razvija odgovornost i brigu kod svih građana o prirodi i njihovoj lokalnoj sredini
  • To je transparentan proces u kojem svi građani imaju ista prava da učestvuju u procesu donošenja odluka u cilju bolje zaštite životne sredine
  • Podstiče saradnju i partnerstvo svih društvenih cjelina u lokalnoj zajednici
  • Inicira i sprovodi konkretne aktivnosti.

Ova agenda predstavlja adaptaciju koncepta lokalne agende 21, koja je globalno uvedena na konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini i razvoju u Rio de Ženeiru, 1992. godine. Koncept Zelene agende razvijen je u Rumuniji, kada su Focus Eko Centre i Milieukontakt odlučili da pokrenu otvoreni proces uključivanja organizacija koje se bave životnom sredinom, građana lokalnih regionalnih vlasti, te poslovnog sektora sa ciljem stvaranja regionalnih zelenih agendi.

Sami dokument Zelena agenda sadrži listu mogućih projekta sa definisanim problemima, finansijskim potrebama, I služi za dalje unaprijeđenje saradnje između NVO i lokalne uprave.

Katarina Bigović

Božina Stešević

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)