MISIJA

 

Mi smo tim mladih obrazovanih ljudi koji se zalazu za poštovanje ljudskih prva i razvoj demokratije na lokalnom nivou kroz:

  • promovisanje inicijativa za razvoj demokratije na lokalnom nivou
  • podršku i razvoj civilnog društva za učešće svih subjekata zajednice u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou
  • podršku i razvoj institucija kroz razmjenu iskustava i dobre prakse i obuku izabranih predstavnika, zaposlenih u lokalnoj upravi i građana
  • razvoj kapaciteta organa lokalne uprave
  • uspostavljanje i razvoj mreže građana koji podržavaju poštovanje ljudskih i manjinskih prava
  • promovisanje interkulturalnog dijaloga, ljudskih prava i obrazovanja za mir
  • borbu protiv rasizma, netolerancije i ksenofobije uz primjenu nenasilnih rješenja
  • uspostavljanje povjerenja između različitih etničkih grupa na lokalnom i regionalnom nivou
  • promovisanje razvojnih inicijativa uz korišćenje lokalnih resursa
  • promociju dijaloga i medijacije