MREŽE

Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju

alda - logoEvropska asocijacija za lokalnu demokratije (ALDA) osnovana je 1999. godine u Strasbourgu (Francuska) kao mrežna organizacije Agencija za lokalnu demokratiju. Tokom godina izrasla je u jednu od najvažnijih evropskih mreža u jačanju demokratije, ljudskih prava i održivog razvoja na lokalnom nivou.

ALDA djeluje u dva pravca:

 1. Terenski rad u Jugoistočnoj Europi i Južnom Kavkazu kroz mrežu od 14 Agencija za lokalnu demokratiju:
  • Bosna i Hercegovina (3),
  • Srbija (2),
  • Crna Gora (1),
  • Albanija (1),
  • Kosovo (1),
  • Gruzija (1) i
  • Jermenija (1)
  • Dnjepropetrovska regija (2)
  • Moldavija (1)
  • Tunis (1).
  • Kao i 3 operativna partnera iz Hrvatske.
 2. Razmjena najboljih praksi i podizanje svijesti u saradnji s evropskim partnerima i članovima.

ALDA broji 269 članova iz 45 evropskih država – lokalne i regionalne vlasti, udruženja lokalnih vlasti, udruženja i pojedinci.

www.lda-subotica.org

    www.ldaalbania.al

 • Agencija za lokalnu demokratiju Jermenija

    ldaarmenia/facebookpage

 • Agencija za lokalnu demokratiju Dnjepropetrovske regije

    www.lda-dp.com

 • Agencija za lokalnu demokratiju Gruzija

    www.ldageorgia.ge

 • Agencija za lokalnu demokratiju Kosovo 

    www.lda-ks.org 

 • Agencija za lokalnu demokratiju Mariopul

    ldamariopul/facebookpage

 • Agencija za lokalnu demokratiju Moldavija

    ldamoldova.eu

 • Agencija za lokalnu demokratiju Tunis

 

Balkanska mreža za lokalnu demokratiju

BNLD

Nakon više od dvije decenije rada na Balkanu Agencije i Centri lokalne demokratije (LDA) prepoznali su potrebu za bližom regionalnom tematskom saradnjom u vezi sa pitanjima i problemima koji su zajednički svim zemljama Zapadnog Balkana. Konsenzus o važnosti umrežavanja LDA kancelarija na Zapadnom Balkanu u promociji inkluzije marginalizovanih grupa, posebno mladih, postignut je 10. januara 2012. godine u Nišu (SRB), tokom sastanka LDA delegata i delegatkinja, a Memorandum o regionalnoj saradnji LDA kancelarija iz Mostara, Prijedora, Zavidovića, Nikšića, Peći, Subotice i Knjaževca potpisan je 07.06.2012. godine u Udinama (IT). Na taj način formirana je Balkanska mreža za lokalnu demokratiju. Ovoj mreži ubrzo se pridružila i kancelarija ALDA Skoplje.

Balkanska mreža za lokalnu demokratiju od 2015 godine, uz podršku Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju ALDA i finsnsijsku podršku Evropske unije realizovanu kroz program operativnih grantova za IPA organizacije civilnog društva – Podrška regionalnim tematskim asocijacijama, realizuje trogodišnji projekat Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana. Saradnici u realizaciji ovog projekta su gradovi i opštine domaćini Agencija i Centara lokalne demokratije: Mostar, Prijedor, Zavidovići, Skoplje, Nikšić, Peć, Subotica i Knjaževac. U 2018.godini, započinje i sa trogodišnjim projektom Youth Compact koji predstavlja i nastavak aktivnosti ove mreže na razvijanju participativne demokratije i učešća mladih na Balkanu.

 

Otvorena platforma

otvorena platformaOtvorena platforma je mreža nevladinih organizacija iz Crne Gore koja nudi dijalog unutar civilnog sektora i iniciranje rješenja koja će unaprijediti trenutni status, imidž i percepciju u javnosti civilnog sektora, ali prvenstveno radi zastupanja interesa građana, razmjene iskustava, i realizacije zajedničkih aktivnosti i inicijativa.