Mladi volonteri, korisnici servisa Info point-a Agencije za lokalnu demokratiju i učenici Srednje ekonomske škole Nikšić, dan (as) su ” preuzeli ” Građanski biro, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Kancelariju za mlade, Kancelariju za prevenciju narkomanije, ZZZCG – Područna jedinica – Centar za informisanje i profesionalno savjetovanje i JU Narodna biblioteka ”Njegoš”, gdje su se upoznali sa funkcijama i načinima rada u cilju efikasnijeg učešća.

U prvom djelu aktivnosti dana ”Mladi preuzimaju”, u IPC ”Tehnopolis”, upriličena je radionica o poglavljima 19, 23 i 24 (Socijalna politka i zapošljavanje, Pravosuđe i osnovna prava, Pravda, sloboda i bezbijednost) sa posebnim fokusom na mlade, gdje je tim Agencije za lokalnu demokratiju kroz vrlo interaktivno predavanje, približio pregovaračke procese srednjoškolcima i pripremio ih za posjetu relevantnim institucijama.

Sa vrlo zrelim pristupom i promišljanjem, učenici Gimnazije i Srednje ekonomske škole, njih 16, bili su na visini zadatka u pogledu pitanja i tema koje su pokrenuli tokom predavanja i posjeta, što je još jedan pokazatelj da mladost nije apatična, nego im samo treba podstrek. Na tom polju, radi Agencija za lokalnu demokratiju,  koja kroz svoje programske ciljeve koncipira partnerstva sa akcentom na aktivizam mladih.

Pozitivni utisci

Pozitivne utiske podijelio je Aleksa Pavlićević, volonter Info pointa i maturant Gimnazije, koji je istakao da ove aktivnosti promovišu transparentnost lokalnih institucija, a podstiču učešće mladih, dok je Andrej Karadžić, učenik trećeg razreda Srednje ekonomske škole, ovaj dan ocijenio kao pozitivno i dragocjeno iskustvo u kom je naučio gdje treba da se obrati za određena pitanja, pogotovo za oblasti koje se tiču daljeg školovanja i obrazovnog usmjerenja.

Ovo je već četvrta godina zaredom da Agencija za lokalnu demokratiju organizuje dan ”Mladi preuzimaju” u okviru trogodišnjeg projekta ”Mladi Balkana za Evropu” uz podršku Opštine Nikšić. Svaka godina je priča za sebe, ali jednako interaktivna, zanimljiva velikom broju mladih ljudi čija je radoznalost srazmjerna njihovim kreativnim potencijalima.

Projekat „Mladi Balkana za Evropu“ realizuje 14 organizacija civilnog društva u regionu, podržan od strane Evropske Unije.