Predstavnici Agencije za lokalnu demokratiju Nikšić učestvovali su na treningu za implementaciju projekta Monumental 9, koji je organizovan u Draču, u periodu od 20. do 22. novembra 2019. godine. Tom prilikom je priređena i ceremonija dodjele granta u Arheološkom muzeju u Draču.

Agenciji, kao vodećem partneru na ovom projektu, uz partnerstvo sa 7 članica Balkanske mreže za lokalnu demokratiju, predstoji zahtjevan, ali istovremeno lijep posao i rad.

Kroz aktivnosti projekta, promovisaće se razvoj turističke ponude o spomenicima NOB-a, regionalizacija turizma i nove mogućnosti za mlade – koncept gritera i vlogera sa u cilju osposobljavanja istih  da budu uključeni u turističku ponudu. Implementacija aktivnosti projekta kao što je ekonomsko osnaživanje zajednice mikrolokaliteta oko 9 spomenika, takođe su akcentovane u Monumental 9, a ova priča je u skladu sa programskim ciljevima Agencije za lokalnu demokratiju: lokalna demokratija, mladi, lokalni ekonomski razvoj.  Afirmativne ideje i poruke tek slijede.