Ukoliko si mlada i aktivna osoba zainteresovana za izradu novih turističkih proizvoda/ruta, ponuda; Ako te privlače kultura, istorija, gastronomija i diviš se dizajnu spomenika II Svjetskog rata – treba da se prijaviš za četvorodnevni trening u Prijedoru i dobiješ priliku da razvijaš Monumental 9 projekat sa našim partnerima.

Agencija za loklanu demokratiju zajedno sa ALD Mostar, ALD Prijedor, ALD Zavidovići, ALD Kosovo, ALD Knjaževac, ALD Subotica i ALDA Skoplje razvija nove turističke proizvode koristeći greeterski koncept i moderne pristupe sa ciljem da poveća zapošljivost mladih i aktivnosti usmjerene na stvaranje prihoda kroz angažman i animaciju mikro lokaliteta.

Projekat je finansiran od strane Evropske Unije i kroz  Šemu grantova Regionalnog Savjeta za Saradnju za razvoj i promociju projekata u turizmu, a omogućiće učesnicima učešće u jednom od tri planirana terenska putovanja i razvijanje posebnih znanja i vještina.

Više na linku: Trening Monumental 9: Poziv za učesnike